आफ्नो फेसबुक प्रोफाईल लाई कसरी सुरक्षित राख्ने?

सधै पुरा ठेगना  https://www.facebook.com/ टाईप गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । Privacy Controls मा पनि ध्यान दिनुहोला। तपाईको Facebook profile लाई सकेसम्म मित्र, मित्रको मित्र र तपाईमा मात्र सिमित राख्नु होला।

तपाईको फोटोहरु, जन्म मिति, धार्मिक सोँचहरु, पारिवारिक डाटाहरुमा पनि सिमितता प्रदान गर्नुहोला । Facebook सधै Secure mode मा चलाउनुहोस् ।त्यसको लागि..

 i.) Privacy Settings option मा जानुस् ।

 ii.) Security menu मा गएर Secure Browsing लाई enable गर्नुहोस् ।

iii.) Login notification enable गर्नुहोस् , security question राख्नुहोला ।

iv.) Public Search disable गर्नुहोला।
  (नोट: यो enable भएको अवस्थामा तपाईलाई कुनै पनि search engine जस्तै google.com, yahoo.com, bing.com आदिको प्रयोग गरि तपाईको Facebook मा भएको डाटा लिन सकिने हुन्छ । )

v.) Privacy Setting-> Apps/Games/Websites-> Instant Personalisation-> Remove tick from enable आवश्यक नरहेको application हरुलाई Application list बाट हटाईदिनुहोस् ।

vi.) Profile picture कम resolution को प्रयोग गर्नुहोला ।

vii.) सदैव कडा पासवर्ड प्रयोगमा ल्याउनु होला ।
    -Alpha-numeric को Combination गर्नुहोला ।
    -मोबाईल नम्बर, टेलिफोन नम्बर, नामहरु जुन सजिलैसँग Guess गर्नसकिने शब्दहरुको प्रयोग नगर्नुहोला।
    -ईमेल ठगानामा र   मा सकेसम्म त्यहि password प्रयोग नगर्नुहोला ।
    -पासवर्ड समय समयमा परिवर्तन गरि रहुनु होला ।
    -UsernamePassword सकेसम्म अरुसँग Share नगर्नुहोला ।
    -सकेसम्म तपाईको बालबच्चा ( १३ वर्ष भन्दा मुनि) लाई Facebook मा सिमितता गर्नुहोला ।
    -यदि तपाईको बालबच्चा Facebook मा छन् भने उनिहरुलाई साथीको list मा राख्नुहोस् ताकि तपाईले     तिनिहरुको Facebook कृयाकलाप माथि निग्रानि तथा निरीक्षण गर्न सकुन् ।
यदि यो समाचार महत्वपूर्ण छ भने सेअर गरि सबैसामु पुर्याउन नबिर्सनुहोला ...

गुगल प्लसमा सेअर गर्नुहोस